s t r o n a   o   n a d z i e i
Krótka terapia Tomasza z Akwinu
dla dorosłych dzieci alkoholików
Święty Tomasz z Akwinu nie był psychologiem, lecz filozofem i teologiem. Żył w XIII wieku, na kilkaset lat przed powstaniem psychologii jako samodzielnej nauki. W jego czasach nie znano syndromu dorosłych dzieci alkoholików, choć istniała świadomość szkodliwych konsekwencji nadużywania alkoholu. Kiedy zetknęłam się z Tomaszem, wiedziałam już od kilku lat, że jestem DDA, i pracowałam nad rozwiązaniem związanych z tym problemów. Poznając stopniowo myśl Tomasza, zaczęłam na własnej skórze odkrywać, jak bardzo jest ona przydatna i lecząca. Uważam, że Tomasz może zaproponować dzisiejszym ludziom, nie tylko zresztą dorosłym dzieciom alkoholików, myśli bardzo wartościowe i aktualne. Dlatego postanowiłam opracować cykl artykułów, w których chcę się podzielić doświadczeniami z „terapii” w szkole świętego Tomasza.

Tomasz z Akwinu (Giotto)
Święty Tomasz z Akwinu (Giotto)

Tomizm to więcej niż filozofia czy teologia. Moim zdaniem jest to cała mentalność — styl życia i myślenia. Jego głównymi filarami są wolność, szczęście, umiar i zdrowy rozsądek. Tomasz proponuje wartościową i zgodną z osiągnięciami współczesnej psychologii wizję człowieka (antropologię) oraz moralności (etykę), a także zdrową duchowość chrześcijańską. To ostatnie jest ważne, gdyż religijność dorosłych dzieci alkoholików często się wykrzywia pod wpływem ich dysfunkcji i, zamiast leczyć, zaczyna im szkodzić. Tymczasem stworzona przez świętego Tomasza antropologia i etyka daje mocne podstawy filozoficzne i światopoglądowe do leczenia dorosłych dzieci alkoholików — zarówno dla nich samych, jak i dla osób udzielających im różnego rodzaju pomocy psychologicznej. W jego pismach można znaleźć wiele odpowiedzi na typowe problemy trapiące DDA.

Dla osób wyznania katolickiego znaczenie może mieć fakt, że święty Tomasz został ogłoszony Doktorem Kościoła i uznany za największego teologa katolickiego. Jestem jednak przekonana, że w jego nauczaniu odnajdą dla siebie ciekawe propozycje także ci, którzy nie należą do Kościoła katolickiego lub nie wierzą w Boga. Myśl świętego Tomasza wykorzystuje bowiem dziedzictwo myśli ogólnoludzkiej: wielkich myślicieli antyku, szczególnie Platona i Arystotelesa, filozofów arabskich oraz wybitnych pisarzy wczesnochrześcijańskich. Jego antropologia i etyka opierają się na podstawach prawa naturalnego, wspólnych wszystkim ludziom niezależnie od światopoglądu i wyznania.

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami, jakie ma dla dorosłych dzieci alkoholików święty Tomasz:


Życie w zamrażarce

Gniewajcie się, a nie grzeszcie

Jak wygonić toksyczny wstyd

Więcej luzu!

Pochwała ciała


Jeśli masz ochotę skontaktować się ze mną w sprawie tego tekstu lub jakiejkolwiek innej, napisz na adres: nadzieja@nadzieja.webd.pl