s t r o n a   o   n a d z i e i
Żywe słowa
Panie, jak liczni są moi prześladowcy,
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie:
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.
Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą,
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana,
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi,
którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże!
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów
i połamałeś zęby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie.
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.

Psalm 3


***

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady,
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
Nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia,
niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia,
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
Są one liczniejsze od włosów na mej głowie,
więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić,
Panie, pośpiesz mi z pomocą!

Psalm 40


***

Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże,
poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
Wprowadziłeś nas w pułapkę,
włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.
Kazałeś ludziom deptać nasze głowy,
przeszliśmy przez ogień i wodę,
ale wyprowadziłeś nas na wolność.

Psalm 66


***

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu
jako matce cieszącej się dziećmi.

Psalm 113


***

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju,
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Psalm 116 A


***

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Tyś rozerwał moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Psalm 116 B


***

Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną;
cóż może uczynić mi człowiek?
Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły,
lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły,
paliły, jak ogień pali ciernie,
lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana.

Psalm 118


***

Wezwałem cię po imieniu, tyś moim.
Drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie.
Podobnie jak ulewa i śnieg
spadają z nieba
i tam nie powracają,
dopóki nie nawodnią ziemi,
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
tak słowo, które wychodzi z ust moich,
nie wraca do mnie bezowocne,
zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
Zamiast cierni wyrosną cyprysy,
zamiast pokrzyw wyrosną mirty.

Księga Izajasza


Jeśli masz ochotę skontaktować się ze mną w sprawie tego tekstu lub jakiejkolwiek innej, napisz na adres: nadzieja@nadzieja.webd.pl